Zarządzanie Inwestycją

Realizacja inwestycji związanej z budową lub remontem lokalu użytkowego, jak np. sklepów, restauracji, biur czy lokali handlowo-usługowych, wiąże się z wieloma działaniami nie związanymi bezpośrednio z pracami remontowymi. Tego typu inwestycje wymagają kontaktu ze służbami takimi jak straż pożarna, nadzór budowlany, w wielu przypadkach SANEPID i wiele innych, a w przypadku lokali znajdujących się w galeriach handlowych albo biurowcach, także z administracją budynku.

Firma ASONE, w ramach kompleksowych usług związanych z budową i remontem lokali i biur przejmuje na siebie cały proces zarządzania projektem oraz kwestie administracyjne. Dzięki naszemu doświadczeniu, w tym także w ramach wykonania i remontów lokali w centrach handlowych, zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie przy realizacji budowy i remontu.

Organizujemy cały proces remontowy lub budowlany w imieniu inwestora, kontrolujemy jakość wykonania oraz realizację budżetu, zapewniamy uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz organizujemy odbiory techniczne i urzędowe.

Zarządzanie inwestycją budowy lub remontu lokalu użytkowego przez firmę ASONE to nie tylko centralizacja komunikacji miedzy inwestorem i wykonawcą ale także zmniejszanie kosztów projektu, optymalizacja prac i przyśpieszenie całego procesu budowy lub remontu lokali usługowych.