ASONE Group Sp. z o.o.
Ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa
NIP: 524 289 41 85 Regon: 384885877 KRS: 0000813973
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 100.000,00 zł.
Siedziba firmy / Korespondencja:
ul. Poprawna 127
03-984 Warszawa

 

BIURO 
tel: 606 11 33 50, e-mailasone@asone.pl

Dyrektor Zarządzający ds. realizacji Inwestycji
Dariusz Kruszewski
Kierownik ds. realizacji inwestycji
Maksym Hanewicz
Kierownik ds. realizacji inwestycji
Piotr Kowal

Kierownicy branżowi
Michał Rowicki – Kierownik z uprawnieniami branży budowlanej
Maksym Daniel – Kierownik z uprawnieniami branży elektrycznej 
Wiesław Bialecki – Kierownik z uprawnieniami branży sanitarnej

Wynajem kamperów
e-mail: campery@asone.pl