Wykonanie prac brukarskich przy Delikatesach Top Market w Warszawie przy ul. Mickiewicz 68 w 2015 roku.

Zakres pracy obejmował:
- prace geodezyjne
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu i wizualizacji
- usunięcie starej nawierzchni
- położenie nowej kostki brukowej na ciągach pieszych oraz parkingu