Skok na Sok C.H. Arkadia - Warszawa

  • Maj 2015: koordynacja przy budowie wyspy meblowej – pomiary, dokumentacja powykonawcza