L'Oréal / KOSMEPOL Kanie - Wykonanie oznakowania zewnętrznego