Kino Relax

  1. Rok 2014: Wykonanie odkucia częściowego tynków oraz zabezpieczenie siatką ochronną jednej ze ścian budynku Kina Relax w Warszawie.
    Prace były wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu do prac na wysokościach (podnośniki koszowe) oraz technik alpinistycznych. Utrudnieniem było wykonywanie prac przy czynnych poniżej rampach załadunkowych oraz otwartych ciągach komunikacji pieszej.  
  2. Rok 2014: Wykonanie obróbek blacharskich i zabezpieczenie krawędzi dachu barierą chroniąca przed spadającymi z dachu przedmiotami np.: butelki, puszki.
  3. Rok 2015: Zabezpieczenie całego dachu budynku poprzez uzupełnienie starej skorodowanej papy masami bitumicznymi.